Experience Center

In aanloop naar de ontwikkeling van een nieuwe leisure hotspot in Nederland hebben we een aantal beelden gemaakt om de potentie van de ruimte weer te geven. De clustering van verschillende experiences wordt verbonden met een brede straat die in de toekomst verder uitgebreid kan worden. De open ruimte tussen de gebouwen wordt verder gebruikt voor diverse spelelementen die beweging en levendigheid geven aan het terrein.