WasteWorld

Het themapark WasteWorld wil voorzien in een bijzondere, avontuurlijke circulaire omgeving. Op een ludieke en leerzame ‘doe-manier’ gaan bezoekers ontdekken hoe bewust om te gaan met onze aarde en daardoor meer verantwoord te kunnen leven. De stichting wil met WasteWorld een bijdrage leveren aan de zeventien ‘Sustainable Development Goals’ (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties, om de wereld tot een betere plek te maken in 2030.

Studio Vleer is vanaf het eerste begin betrokken bij de conceptontwikkeling van WasteWorld. In samenwerking selecteren we de juiste thema’s en het vertalen we deze naar verhalen en belevenissen. Ook de komende tijd verwachten we veel ontwikkelingen waarbij het concept steeds beter en helderder wordt. WasteWorld wordt klaargemaakt voor de toekomst.

www.wasteworld.nl